nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Gratis Levering - Persoonlijke Service - Complete Draaiboeken - Uitnodigingen - Diploma's - Feestpakketten

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Voorwaarden en Werkwijze

Algemeen
De koper is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest, Kids & Cake stelt enkel haar producten beschikbaar.

Kids & Cake is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van onze producten in welke vorm dan ook. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het kinderfeestje.

Draaiboeken
De draaiboeken van Kids & Cake zijn digitaal en worden verzonden per e-mail, er gelden dan ook geen verzendkosten voor dit artikel.

Het is niet toegestaan de draaiboeken te vermenigvuldigen of verspreiden op welke manier dan ook. Het aangekochte draaiboek wordt eenmalig aan u verstrekt en is alleen voor eigen gebruik. Draaiboeken zijn alleen voor particulier gebruik, bedrijven/organisaties/verenigingen/etc. mogen geen gebruik maken van de draaiboeken.

Uitnodigingen, diploma's, kleurplaten
De uitnodigingen, diploma's en kleurplaten worden verstuurd via brievenbuspost, hiervoor geldt een bedrag van 2,50 euro aan verzendkosten. Kids & Cake is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken of beschadigen van de artikelen tijdens het vervoer.

Uitnodigingen, diploma's en kleurplaten mogen niet worden vermenigvuldigd.

Verhuur
Kids & Cake stelt feestartikelen en kostuums beschikbaar voor verhuur. Deze artikelen kunnen worden opgehaald en geretourneerd aan de Hogemaad 33 in Velserbroek. Het is tot op heden nog niet mogelijk de artikelen te versturen.

Voor de verhuurartikelen geldt een standaard huurperiode van 7 dagen. Een langere huurperiode dient altijd te worden overlegd met Kids & Cake i.v.m. beschikbaarheid, hier kan eventueel een toeslag voor gelden.

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Inhoudsopgave:
 
ALGEMEEN
Artikel 1.1 – Identiteit
Artikel 1.2 – Toepasselijkheid
Artikel 1.3 – Het aanbod
 
VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 2.1 – De overeenkomst
Artikel 2.2 – Herroepingsrecht
Artikel 2.3 – Retourneren
Artikel 2.4 – Betaling en levering
Artikel 2.5 – Verhuur en borg

Artikel 2.6 – Klachten
Artikel 2.7 – Overmacht
Artikel 2.8 – Geschillen
Artikel 2.9 – Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid
Artikel 2.10 – Intellectueel eigendom
 
ALGEMEEN
 
1.1 - Identiteit
 
Naam onderneming: Kids & Cake
Handelsnaam: Kids & Cake
Vestigingsadres: Hogemaad 33, 1991 CH, Velserbroek
E-mailadres: info@kidsencake.nl
KvK-nummer: 58402861
 
1.2 - Toepasselijkheid
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kids & Cake en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Kids & Cake en consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 
1.3 – Het aanbod
 
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 
VERKOOPVOORWAARDEN
 
2.1 – De overeenkomst
 
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Kids & Cake heeft aanvaard door middel van een aankoop én daarvan een bevestiging heeft ontvangen van Kids & Cake. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding nog niet door Kids & Cake is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Kids & Cake staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst.
 
2.2 – Herroepingsrecht
 
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden. Kids & Cake mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan deze niet tot opgaaf van reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.


Dit alles is niet van toepassing op de digitale producten van Kids & Cake evenals de verhuur artikelen. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen, is het niet mogelijk om digitaal verzonden draaiboeken retour te zenden en hiervoor geld terug te ontvangen. Ook voor de verhuur artikelen kan geen geld worden teruggeven.
 
2.3 – Retourneren
 
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en het artikel wilt retourneren, dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn. Dit kan hij doen door een mail te sturen naar info@kidsencake.nl. Kids & Cake stuurt na de retourmelding een ontvangstbevestiging naar de consument. Na de retourmelding stuurt consument het product binnen 14 dagen terug. De verzendkosten voor het retourneren worden gedragen door de consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De kosten van het postpakket zelf worden, exclusief de kosten van het digitale draaiboek en/of de verhuurartikelen, volledig teruggestort op uw bankrekening indien alle producten onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking worden ontvangen.
 
2.4 – Betaling en levering
 
De consument betaalt via Ideal. De leveringstermijn, zoals vermeld op de website, gaat in zodra de betaling ontvangen is. De vermelde leveringstermijnen op de website zijn niet bindend en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De draaiboeken zijn digitaal en worden verzonden via e-mail. De overige artikelen worden verzonden per brievenbuspost en/of pakketpost. De verhuur artikelen dienen te worden opgehaald en geretourneerd aan de Hogemaad 33 in Velserbroek.

2.5 – Verhuur en borg

Kids & Cake biedt producten en kostuums te huur aan. De prijzen voor deze artikelen bestaan uit een gedeelte huur en een gedeelte borg. Zodra u de artikelen retourneert in dezelfde conditie als dat deze aan u zijn uitgeleend of in elk geval de conditie die verwacht kan worden na eenmalig gebruik krijgt u het borgbedrag teruggestort op uw rekening. Het huurbedrag komt ten goede aan Kids & Cake als compensatie voor het gebruik van de artikelen.
Verhuur artikelen dienen te worden afgehaald en geretourneerd aan de Hogemaad 33 in Velserbroek. Er is geen restitutie mogelijk van te huren artikelen.
 
2.6 – Klachten
 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, waar mogelijk met toevoeging van foto’s. Kids & Cake zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen beantwoorden. Wanneer een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kids & Cake binnen 14 dagen een indicatie gecommuniceerd waarbinnen de consument het antwoord kan verwachten.
 
2.7 – Overmacht
 
In geval van overmacht heeft Kids & Cake het recht de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Kids & Cake is gehouden aan enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kids & Cake kan worden toegerekend.
 
2.8 – Geschillen
 
Op overeenkomsten tussen Kids & Cake en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
2.9 – Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid
 
De koper van het draaiboek of één van de andere Kids & Cake artikelen is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. Kids & Cake is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van de draaiboeken of één van de andere artikelen in welke vorm dan ook. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het kinderfeestje.
  

2.10 – Intellectueel eigendom
 
Het is niet toegestaan de draaiboeken te vermenigvuldigen of verspreiden op welke manier dan ook. Ook is het niet toegestaan de draaiboeken te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals voor bedrijven/organisaties/verenigingen of andere (commerciële) partijen.

Jammie cookies? Deel jij met ons dat je er bent? We slaan geen persoonlijke gegevens op